برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

دانلود مقاله c (4250)

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شودو یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی Read more…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (4249)

تبصره1- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر Read more…

پایان نامه

منبع تحقیق c (4248)

   حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق ایتالیا به حق یا تکلیف بودن حضانت شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید در حقوق ایتالیا «تربیت Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4247)

مبحث دوم – ارکان توبه23گفتار اول: رکن، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه23بند اول: ارکان توبه23بند دوم: شرایط قبولی توبه25بند سوم: شرط کامل شدن توبه26گفتار دوم: فوائد و آثار توبه:27بند اول- امیدواری27بند دوم- Read more…

پایان نامه

تحقیق دانلود c (4245)

طریق اول ـ استفاده از نمایندگی ـ هر گاه زن در ضمن عقد نکاح وکیل یا وکیل در توکیل زوج باشد می تواند با استفاده از این شرط می تواند خود را مطلقه کند (ر. Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه c (4244)

نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده 1108 ق.م تصریح نموده است; بدین معنى که زن Read more…

پایان نامه

منبع تحقیق c (4243)

ثبت نکاح دارای فواید و نتایج بسیاری است، حتی تاحدودی می‌تواند از وقوع جرائم پیشگیری نماید که ذیلاً به چند موارد اشاره می‌شود: 1)- جلوگیری از تخلف در اجرای مقررات بهداشتی ازدواج؛ به موجب ماده Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه c (4242)

تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4239)

بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران»چکیــده :موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش Read more…